• Està integrat per les persones que desenvolupen la gestió diària de Coop57 a totes les seccions territorials.
  • Basa les seves tasques en funció del pla de treball anual aprovat en l'assemblea general.
  • Es responsabilitza de l'execució, el seguiment i el control dels crèdits concedits.
  • Proposa nous serveis financers, tant d'actiu com de passiu, als òrgans socials de Coop57 (Assemblea, Consell Rector i Comissió Delegada del Consell Rector).
  • Supervisa la gestió de projectes a les diverses àrees.
  • Duu a terme l'administració i comptabilitat de la cooperativa.
  • Implementa la gestió de l'oficina (atenció telefònica, convocatòries, correspondència, etc.) i l'atenció als socis i sòcies.