Poden estalviar en Coop57 totes aquelles persones o entitats que creguin en els principis de Coop57 i vulguin veure els seus estalvis vinculats al finançament de projectes d'economia social i solidària.

Poden estalviar a Coop57 persones físiques en forma de socis o sòcies col·laboradores i persones jurídiques en forma d'entitats sòcies col·laboradores o entitats sòcies de serveis.

Català

Tipo de pregunta:

Número: 
1