Coop57 duu a terme una activitat financera entre les seves sòcies com a cooperativa de serveis. No és un banc i, per tant, no disposa de la cobertura del fons de garantia de dipòsits del Banc d’Espanya.  Els diners aportats per les sòcies, incloses les col·laboradores, ho són en concepte de capital social i, per tant, responen de la bona marxa de la cooperativa.

Així, no està sotmesa a regulació bancària. El que es fa, en comptes d’això, és autoregular-se, de manera col·lectiva i democràtica, seguint els criteris propis que es consideren més adequats. En aquest sentit, les aportacions, que no estan garantides, estan subjectes a una bateria de mesures per tal de poder garantir aquestes aportacions dels socis i sòcies col·laboradores.

Per enfortir la seva solvència Coop57 adopta diverses mesures internes:

  • Destina els seus excedents a reserves. No es reparteixen beneficis sinó que es destinen totes a reforçar la solvència del projecte
  • Exigeix a les entitats que reben finançament que facin aportacions addicionals al capital social per nodrir un fons solidari per garantir els préstecs
  • Dota el màxim possible per a provisions (aquells diners que reserves per fer front a possibles eventualitats) per a possibles impagats
  • Acota el límit màxim de préstec que pot rebre una entitat sòcia i, així, distribueix el risc (com a màxim, una entitat no pot rebre en préstecs més del 2% dels recursos de què disposa Coop57)

El nostre percentatge d’impagaments és molt baix (al voltant del 2%) i amb les provisions que cada any es van dotant és suficient per fer-hi front. Per tant, hi ha una sèrie de garanties que, fins ara, no hem utilitzat, com les reserves voluntàries, les obligatòries, el fons de garantia de préstecs, el fons fundacional, fons propis, etc.

Totes aquestes mesures van encaminades a poder garantir al màxim les aportacions dels socis i sòcies de Coop57.

Català

Tipo de pregunta:

Número: 
4