Coop57 és una cooperativa i per tant les seves decisions es prenen de forma col·lectiva i democràtica. S'organitza per seccions territorials i existeixen òrgans de decisió a dues escales: en l'àmbit general i a l'àmbit de la secció territorial.

Àmbit general:

L'Assemblea General és l'òrgan de decisió màxim de la cooperativa. Entre altres funcions, escull el Consell Rector, aprova els comptes i el pla de treball, i decideix les línies estratègiques de la cooperativa, els criteris ètics i els preus. Està conformada per una delegació de sòcies que emanen de totes les seccions territorials.

El Consell Rector és l'òrgan social de representació i govern de la cooperativa. És l'òrgan encarregat de l'aplicació del pla de treball aprovat en assemblea i aprova la incorporació de noves sòcies de Coop57, entre altres tasques.

Àmbit de secció territorial

L'assemblea de secció és l'òrgan sobirà de cada secció i nomena el seu Consell de Secció. És l'espai de participació directa de totes les persones i entitats sòcies de la cooperativa. Les seves deliberacions i decisions es traslladen a l'Assemblea General.

El Consell de Secció és l'òrgan de representació, govern i gestió de la secció territorial. És escollit per totes les persones i entitats sòcies de la seva secció territorial. Entre altres tasques, aprova la concessió de nous préstecs i proposa al Consell Rector la incorporació de noves sòcies.

Català

Tipo de pregunta:

Número: 
10