Completada l’emissió de títols participatius de la cooperativa La Borda en només 20 dies!

 

 

La cooperativa La Borda SCCL ha completat l’emissió de 865 títols participatius de 1.000 € cadascun a un termini de 3 anys i una remuneració anual del 1,75% en tan sols vint dies. Més de 200 persones i entitats han decidit adquirir títols de la cooperativa i han desbordat els terminis establerts per a l’emissió que es preveia acabar el proper 31 de maig.

La resposta de la societat civil ha estat espectacular, superant en nombre de peticions els 865.000 euros que es volien aconseguir en la campanya. Durant la primera setmana de l’emissió ja es va cobrir el 50% de la mateixa i els darrers dies ha estat necessari un redistribució de les quantitats sol·licitades per donar cabuda a totes les peticions.

Amb aquesta emissió es demostra que el conjunt de la societat civil i el teixit social organitzat és capaç de fer realitat projectes de gran envergadura a través de la cooperació i la solidaritat i, alhora, posa de manifest l’interès i la necessitat social per donar suport a un altre model d’accés a l’habitatge. Un model que La Borda exemplifica perfectament. Un model cooperatiu i comunitari que persegueix, per sobre de tot, garantir el dret d’accés a l’habitatge recuperant el seu valor d’ús i posant èmfasi en el fet social d’habitar-lo en comptes de ser considerat un bé de consum i al servei de les lleis del mercat o de processos especulatius.

La promoció, que consta de 28 habitatges, i la posada en marxa de la cooperativa tenen un cost de gairebé 3 milions d'euros. Tot el finançament s’articula al marge del sistema financer convencional, implicant a les persones usuàries, les finances ètiques cooperatives i el conjunt de la societat i el teixit social.

 

Tot i que ja no es puguin adquirir títols participatius, existeixen altres maneres diferents de participar en el finançament de La Borda directament amb l'entitat i independent dels títols participatius. Es poden fer aportacions voluntàries, que la cooperativa remunera entre un 0,65% i un 2%, segons el temps de permanència, o préstecs participatius amb una remuneració mitjana del 2,54%.. Per a m´s inforamció contactar directament amb La Borda(http://www.laborda.coop/).

 

Descobreix de quina altra manera podeu seguir participant del projecte de La Borda: