Ia edició DebateCoop | Madrid 2017

El proper 25 i 26 de novembre de 2017, els òrgans socials de Coop57 es donaran cita per debatre sobre alguns aspectes de fons de Coop57.

La idea de celebrar el DebateCoop va sorgir a partir de la valoració de les Trobades de Coop57, en la qual es va evidenciar la conveniència d'habilitar un espai de debat entre persones de totes les seccions territorials que permeti aprofundir en certes discussions i madurar propostes. El DebateCoop és un espai de debat i aprofundiment de temes estratègics i de fons en el qual participin persones actives en la vida diària de la cooperativa, amb l'objectiu de poder formular propostes que, evidentment, hauran de ratificar-se en assemblea general.

Per garantir la participació de totes les persones sòcies interessades, en totes les seccions territorials s'han celebrat debats previs per recollir el màxim d'opinions i sensibilitats possibles.

Els debats proposats van ser múltiples ja que els fronts oberts i potencials són incomptables. Finalment en la preparació prèvia del debat, feta conjuntament per representants de totes les seccions territorials es van definir 4 temes, alguns perquè ja s'han anat treballant últimament i hi ha voluntat d'anar apropant-nos a conclusions finals i uns altres que són exploratoris i nous en els nostres àmbits d'actuació actuals. Aquests temes són:

  • Municipalisme: La relació amb l'administració pública i línies de treball conjuntes: Aquest tema ja s'ha treballat en diferents seccions territorials prèviament. La idea és posar en comú el treball fet i acabar de concretar els principis i criteris que ens permetin actuar en un marc comú.
  • Els límits d'actuació de Coop57: noves formes jurídiques: Fins ara, Coop57 no ha admès com a sòcies de serveis a formes jurídiques mercantils (amb l'excepció de les empreses d'inserció). Hem de reafirmar-nos en aquesta posició o hem d'obrir la possibilitat a acceptar altres formes jurídiques mercantils com a sòcies, sempre que es moguin en un marc i unes pràctiques d'economia social i solidària?
  • Serveis financers a les persones sòcies: Sotmetrem a debat la possibilitat de finançar a consumidores finals organitzades, sempre relacionat en productes i serveis d'ESS. En la mesura en què Coop57 prioritza els projectes col·lectius, no es planteja el debat en aquells casos en els quals l'usuària o consumidora final actua de forma individual.
  • Coop57 i el cooperativisme d'habitatge en cessió d'ús: Aquest tema, també treballat prèviament ja té casos pràctics finançats per Coop57, especialment a Catalunya. Es tracta de cohesionar i compartir criteris d'actuació i afinar tant els criteris socials de valoració d'aquests projectes, com els productes financers que habilitem.

A més a més, es destinarà un espai de trobada entre les comissions socials i tècniques de tots els territoris per compartir dubtes, reptes i experiència amb la idea d'enriquir-se mútuament.

Aquestes trobades són pràctiques directes de democràcia econòmica, on posem en pràctica la idea de construcció col·lectiva d'una eina financera que ha de ser-nos útil en la resolució de necessitats i en la construcció d'una altra economia. Una visió coherent amb tot això és la de pensar i treballar col·lectivament en la contínua (re)definició de Coop57. La reflexió permanent és un dels nostres principis més actius.

 

Aquí pots trobar el dossier de materials que recull els elements pel debat: