Les finances ètiques encara tenen molt cap per recórrer a l’hora d’ampliar sinergies i en la seva incidència pública, expliquen al dossier 58 d'Opcions. Us compartim un fragment i us animem a llegir l'article sencer al web de la revista.

El comportament ètic va guanyant terreny entre la població. Així ho corrobora el Baròmetre de les Finances Ètiques, segons el qual l’estalvi que van aconseguir aquestes entitats l’any 2018 va pujar fins a 2.200 milions d’euros (un 2,11% per sobre de l’any anterior), mentre que els préstecs van ascendir als 1.474 milions d’euros (un 16,31% més respecte al 2017).

Les finances ètiques van arrelant entre la societat, fins a l’extrem que, mentre la banca convencional ha tancat l’aixeta del crèdit, la banca ètica l’ha obert de bat a bat. Sobretot, en els projectes de base cooperativa, que durant la crisi financera van mantenir l’activitat gràcies a la seva vinculació a l’economia de petita escala. És el cas de Coop57 que, gràcies a això, ha entrat a les cooperatives d’habitatge i ha ampliat el nombre de microcrèdits amb molta rapidesa.

També en el sector de les assegurances, cada vegada més persones aposten per projectes amb actituds ètiques. Així ho constata el Baròmetre elaborat per FETS que, després d’auditar nou iniciatives d’aquest àmbit, detalla l’increment que té la mediació ètica i solidària, atès que les pòlisses subscrites van passar de les 15.000 el 2017 a les 20.000 el 2018. D’aquesta manera, malgrat que la banca ètica continua sent testimonial, el nombre de persones que hi confien no ha deixat d’augmentar.

Segons els experts, veure l’impacte que tenen els seus estalvis en l’economia real consolida aquesta confiança i, de retruc, fa que la morositat sigui menor a la registrada en la banca tradicional (concretament, quatre punts inferior). No obstant aquest creixement, des de FETS admeten que les finances ètiques encara tenen molt camp per recórrer, tant a l’hora d’ampliar les sinergies entre les diferents iniciatives com en la seva incidència pública.

Sale en portada general: