L'any 2018 han augmentat un 16,31% els préstecs que s'han fet des de les finances ètiques a territori de l'estat espanyol. Són dades extretes del Baròmetre de les finances ètiques i solidàries, un informe que radiografia anualment la seva evolució.

Durant l'any passat, l’estalvi gestionat per les entitats financeres ètiques supera els 2.200 milions d’euros. Els més de 2.211 milions d’euros d’estalvi recollit representen un increment del 2,11% sobre l’any anterior. Des de l’any 2007 l’estalvi recollit per les entitats financeres ètiques s’ha multiplicat per 16,57. Pel que fa als préstecs, l'any 2018 hi ha hagut un increment del 16,31% en el volum de préstecs concedits per les finances ètiques. 

L'augment del volum de préstecs contrasta amb el continuat decreixement que presenten les xifres d’evolució dels préstecs concedits a escala general a Espanya. Les finances ètiques continuen augmentant el seu volum de finançament. L’increment durant l’any 2018 va ser de nou molt positiu, amb més de l'16%, demostrant l’aposta decidida d’aquestes entitats amb els projectes transformadors. En contraposició, segons dades del Butlletí Estadístic del Banc d’Espanya, els crèdits nets a clients (AAPP i OSR) de la banca convencional van continuar disminuint durant l’any 2018. La xifra de préstecs gestionats per la banca ètica s’ha multiplicat per 9,02 des de l'any 2007.

La taxa de morositat de les entitats de finances ètiques segueix sent significativament inferior a la del sistema financer convencional. L’evolució de la morositat està marcada per una situació econòmica social complicada, que dificulta l’accés al crèdit tant de les persones com de les empreses. Tanmateix, les finances ètiques han continuat creixent en crèdit i mantenint l’aposta per l’economia real. Aquesta situació fa que l'any passat les finances ètiques només tinguessin una morositat del 1,68% quan, segons dades del Banc d’Espanya, el sector financer convencional té un 5,81% de morositat.

El Baròmetre de les finances ètiques i solidàries és una radiografia anual de l’evolució de les finances ètiques i solidàries a tot l’Estat. Des de la seva primera edició, l’any 2007, s’inclouen exclusivament com a entitats de referència aquelles que conformen el nucli les finances ètiques i solidàries. Entenem que aquest comprèn totes les entitats que fan una aposta clara i única per la promoció de projectes amb un clar impacte social i ambiental positiu, el respecte i el compliment de tots o de la majoria dels principis que defineixen les finances ètiques i que, al mateix temps, estan integrades en les diferents xarxes locals, estatals o internacionals de finances ètiques.