Coop57, Seira Impuls Cooperatiu i la Fundació La Dinamo acorden concedir un préstec sindicat a Som Energia per un import d’1 milió d’euros per tal que pugui augmentar la seva capacitat de generació d’energia renovable.

 

Girona, 27 de juny de 2023

Des de l’economia social i solidària fa temps que es té el convenciment que la transició energètica és un imperatiu que ha de permetre avançar cap a un model de generació, distribució, comercialització i ús de l’energia que desenvolupi societats més justes, democràtiques i sostenibles.

Des d’aquest desig compartit, el 30 de juny de 2023 es posarà en marxa aquest finançament que té per objectiu reestructurar el deute de Som Energia passant de curt a llarg termini per tal que la cooperativa pugui seguir avançant en el canvi cap a un model energètic 100% renovable, eficient i en mans de la ciutadania.

Som Energia defensa la democratització del model energètic, entenent que un canvi real passa no només per la generació i consum d’energia provinent de fonts renovables, sinó que passa per un apoderament ciutadà i una descentralització del mercat energètic.

Les tres entitats finançadores, amb la voluntat de donar suport iniciatives transformadores, s’han posat d’acord per multiplicar la seva capacitat de finançament i, alhora, sostenir mancomunadament el risc assumit. D’aquesta manera es dóna compliment al desig d’utilitzar l’estalvi de la ciutadania per convertir-lo en crèdit amb un alt impacte social i mediambiental.

Les turbulències que han afectat els darrers temps al mercat energètic i que encara continuen vigents, demostren, cada cop més, que cal generar instruments propis de l’economia social i solidària que permetin fugir de les lògiques capitalistes més depredadores i anar articulant sobirania col·lectiva, en aquest cas, tant en l’àmbit energètic com en el financer.

Per una banda i pel que fa a l’àmbit energètic, això passa per la pròpia capacitat de generació i d’avançar cap a un model energètic distribuït, renovable i democràtic. Per altra banda, la sobirania financera passa per tenir instruments financers forts que donin resposta a les necessitats de l’economia social i solidària i que estiguin articulats, gestionats i governats de manera solidària, col·lectiva i en mans de la ciutadania.

 

Sale en portada general: