Coop57 treballem per posar les finances al servei de la transformació social, amb criteris ètic i de solidaritat. Per això, un dels àmbits en què ens hem volgut implicar els darrers anys és el de la transició envers una producció i un consum energètic més sostenibles i respectuosos amb l'entorn. Enguany ho hem fet des de tres àmbits.

Per començar, hem afegit un nou vessant d'acció en l'impuls d'una energia més sostenible: els préstecs d'inversió en energies renovables. Enguany, hem seguit treballant en aliança amb Som Energia, amb el concurs Germinador Social que coimpulsem a través de la Fundació Coop57. I també tenim un exemple d'intercooperació internacional per la sobirania energètica.

Nous préstecs d'inversió per la transició energètica

Durant el 2020 hem posat en marxa una nova tipologia de préstec d'inversió. Es tracta dels préstecs a mitjà o llarg termini que vagin destinats a millorar l'eficiència energètica o a impulsar innovacions en aquest àmbit, emprant energies renovables que tinguin un impacte més sostenible tant en l'entorn com en el benestar de les persones. Enguany, hem fet tres préstecs d'aquestes característiques per un valor total de 1.018.261,93 euros. dels quals dos s'han fet a la mateixa sòcia de serveis.

  • Préstec de 438.261,93 euros a Producció d'Energia Maresme 128, SCCL: aquesta cooperativa d'usuàries i consumidores ha estat impulsada per la Comunitat de Propietaris Maresme 128 de Barcelona, promoguda per la cooperativa d'habitatges del Sagrat Cor. PEM 128, SCCL té per objecte actuar com a Comunitat Energètica Local, sent la primera organització d'aquesta modalitat innovadora que es posa en marxa a Catalunya. Vol garantir beneficis ambientals, socials i econòmics des d’una perspectiva de transició energètica per a tres de les quaranta-sis unitats de convivència de la finca. El préstec es destina a la primera fase de les obres de rehabilitació per a la millora de l'eficiència de l'envoltant tèrmica i de les instal·lacions tèrmiques i d'il·luminació de l'edifici situat al carrer Maresme 128, de la localitat de Barcelona. La inversió inclou també la instal·lació per produir energia per l'autoconsum de la comunitat.
  • Préstec de 550.000 euros Producció d'Energia Maresme 128, SCCL: el préstec es destina a la rehabilitació energètica de l’edifici per complir amb l'objectiu de millorar l'eficiència tèrmica de la finca.
  • Préstec de 30.000 euros a GEDI, SCCL: cooperativa de treball associat, sense ànim de lucre i d’iniciativa social. Té per objectius principals ser un referent en la gestió de projectes de serveis a les persones. El préstec finança la instal·lació fotovoltaica autònoma a la casa de Colònies Illot Gran a Font Rubí (Alt Penedès) de l’entitat.

Uns premis per promoure la innovació energètica

El Germinador Social enguany ha arribat a la seva quarta edició, consolidant el compromís intercooperatiu de Som Energia i Coop57 a través de la seva fundació. L'objectiu d'aquesta aliança és posar un gra de sorra en el canvi de model energètic i social al nostre territori. El concurs del Germinador Social vol estimular la creació de models socials innovadors, per promoure nous agents locals per a la transició energètica.

Aquest 2020, la innovació i principal novetat ha estat incloure un premi especial en l'àmbit de les Comunitats Energètiques Locals: vol animar a desenvolupar nous exemples d'accions comunitàries en què els recursos energètics d'un territori siguin gestionats col·lectivament per les persones que hi conviuen. Podeu consultar en aquest enllaç tots els projectes que han estat premiats.

'Luz de Todos', un projecte de solidaritat internacional per la sobirania energètica
 
Finalment, en l'àmbit de la transició energètica cap a l'ús d'energies renovables, des de projectes comunitaris i que recuperin la sobirania local en l'accés i la garantia als drets energètics bàsics, enguany hem tingut l'experiència de 'Luz de todos' com a cas molt especial i destacable. La Fundació L'Olivera, conjuntament amb el Centro Autogestionario Solidaridad Área Latina (CASAL), Aiguasol, Tàndem Social i FETS (FE) donen suport a la comunitat de San Pablo Tacaná (Guatemala) per impulsar el projecte "Luz de Todos" que vol desenvolupar una minicentral hidroeléctrica autogestionada i treure la xarxa eléctrica del poble de mans privades i especulatives. Coop57 ha finançat aquesta aliança amb un préstec de 250.000 euros. 
Sale en portada general: