Ahir 16 de febrer de 2017 es va celebrar al solar de Can Batlló, on s'ubicarà l'edifici del projecte cooperatiu La Borda, l'acte de col·locació de la "primera fusta". S'anomenà així ja que el material principal de construcció de l'edifici serà la fusta, un material que augmenta l'eficiència energètica de l'edifici i que per tant, disminueix la petjada ecològica que generaran els habitatges.

En l'acte d'ahir, unes 150 persones van acompanyar un acte emocionant i ple dels principis que defineixen l'economia solidària. Tal i com va expressar en Xavi Palos, en representació de la XES, la Borda reuneix els principis de l'economia solidària. Valors com l'equitat, la sostenibilitat, la solidaritat i la democràcia. Primerament, la Borda va donar la benvinguda i va obrir l'acte. Igualment un representant de Can Batlló va contextualitzat l'espai on s'ubicarà el projecte, posant en valor la força comunitària de construcció col·lectiva de projectes on els principis d'autonomia i autogestió en són sempre protagonistes.

Al seu torn, la Fundació Dinamo, entitat que té l'objectiu de fomentar i promoure la implantació del model d’habitatge cooperatiu en règim de cessió d’ús com una alternativa als models convencionals d’accés a l’habitatge, expressava el desig de que aquesta "primera fusta", fos la primera de moltes altres, de moltes altres bordes.

També va intervenir-hi Josep Maria Montaner, regidor d’habitatge de l’Ajuntament de Barcelona, on es destacava la voluntat de l'actual consistori en fomentar l'accés a l'habitatge a través del model de cessió d'ús.

Per últim el coordinador de Coop57, en Ramon Pascual, va tancar els parlaments posant de relleu que aquest projecte no hagués pogut ser possible sense la coordinació i participació de tres potes imprescindibles: la primera i més important, el teixit social organitzat motor i protagonista del projecte. La segona, l'eina financera per poder posar els recursos econòmics a disposició del projecte per a fer-lo realitat i tercer, l'administració local ajudar a cristalitzar el projecte cedint, per exemple el dret d'ús del solar, de propietat municipal, durant 75 anys.

També, Ramon Pascual, va posar en valor el fet que tota la operació financera de la Borda es farà al marge del sistema financer convencional, a través del préstec que concedirà Coop57 i el finançament col·lectiu a través de l'emissió de títols participatius. Això farà particep i corresponsabilitzarà a la societat en el finançament del projecte augmentant la dimensió comunitària del projecte i compartint-lo amb la resta de la societat. En paraules seves, "això és revolucionari".

L'acte es va cloure amb la col·locació simbòlica de la primera fusta. En paraules de la cooperativa d'arquitectes La Col, s'espera que en un periode de 12-14 mesos l'edifici es converteixi, definitivament, en una realitat.

Més imatges aquí