Coop57 actua en un triple eix que s'entrellaça i es difumina entre sí:

  • Cooperativisme
  • Economia social i solidària
  • Finances ètiques

Això condueix al finançament de projectes econòmics que promouen l'ocupació, fomentin el cooperativisme, l'associacionisme i la solidaritat en general, i potenciïn la sostenibilitat sobre la base de principis ètics i solidaris. Són projectes que entenem que aporten un valor afegit per al conjunt de la societat.

Les finances ètiques en general defineixen els criteris d'actuació d'una entitat financera basant-se en una sèrie de criteris negatius i una sèrie de criteris positius.

  • Els criteris negatius són aquells que s’exclouen de l'àmbit d'actuació. Són exemples clars la indústria armamentista, la violació dels drets humans o la destrucció del medi ambient.
  • Els criteris positius són aquells que inclouen els àmbits d'actuació, sent el tipus de projectes que es volen fomentar. Això ens porta, majoritàriament, a finançar projectes que fomenten la creació de llocs de treball en un format, especialment cooperatiu, iniciatives d'inserció sociolaboral de col·lectius vulnerables a través d'empreses d'inserció, projectes d'atenció i cura a les persones, projectes d'energies renovables i de custòdia i preservació del territori, projectes culturals i educatius o projectes d'aprofundiment de la participació ciutadana i la democràcia econòmica que fomentin l'associacionisme de base.