Sí. Coop57 és una cooperativa i com a tal opera, estrictament, amb les seves persones sòcies. La figura del client, en sentit estricte, no existeix a Coop57 i així, tothom que es relaciona amb la cooperativa ho fa des de la posició de soci o sòcia. Per tant, per poder estalviar a Coop57 s’ha de ser sòcia col·laboradora de Coop57.

Però aquest fet, lluny de considerar-ho una limitació es considera una riquesa i una oportunitat per a crear eines comunitàries i aprofundir en models solidaris de democràcia econòmica i propietat col·lectiva.

Ser soci o sòcia de Coop57 significa pertànyer a una xarxa de persones i entitats que treballa col·lectivament per fomentar altres models econòmics i socials. Significa exercir la sobirania econòmica i posar en pràctica models financers que tinguin en compte les persones, l'entorn i el territori en comptes de la maximització de beneficis.

Català

Tipo de pregunta:

Número: 
11