Préstecs d'inversió per projectes relacionats amb l'energia

Són crèdits per finançar projectes i/o inversions a llarg termini relacionades amb les energies renovables, l'eficiència energètica i, en general, amb projectes que fomentin un canvi de model energètic per la sostenibilitat i la democratització en la producció, comercialització i consum de l'energia.

Import i terminis per a operació:

 • Import màxim de 500.000 euros. Pot ampliar-se en els casos en que la quantitat que superi els 500.000 euros estigui avalada per una tercera entitat.
 • Termini: mínim 1 any, màxim 10 anys.
 • Possibilitat de carència (12 mesos màxim).
 • Possibilitat de reemborsament anticipat.

Condicions i garanties:

 • Finançament fins al 80% del total. Finançament amb fons propis mínim d'un 20% del cost total del projecte.
 • Avals mancomunats de la totalitat (o la part convinguda) de l'import sol·licitat.
 • Aportació al Fons de Garantia de préstecs.
 • Altres garanties, si fos necessari, a convenir amb la comissió tècnica

Cost financer i Comissions:

 • Entre el 3,45% i el 4,45% a determinar segons el cas
 • Sense comissions d'obertura ni d'estudi.
 • Sense penalitzacions per amortització anticipada ni altres tipus de despeses.