El passat divendres 26 de juny, Coop57 va signar un acord amb el Programa Europeu d’Ocupació i Innovació Social (EaSI). Això obre un nou àmbit de col·laboració i actuació per a la cooperativa.

El Programa és un instrument financer a escala de la Unió Europea que pretén promoure l’ocupació, estructurat en tres eixos, un dels quals s’enfoca a l’emprenedoria social.

L’acord, emmarcat en aquest eix i enfocat a les entitats d’economia social i solidària, permet l’accés a un fons d’avals que ajudi a sostenir el risc assumit per Coop57 en els projectes finançats.

Aquest acord té una duració de cinc anys i és el fruit de més d’un any de treball, per tal de poder tirar endavant la sol·licitud al programa. L’esforç ha valgut la pena, ja que disposar d’aquest aval del Programa EaSI és molt important per a Coop57, en tant que suposa un enfortiment de la solvència de l’entitat i contribueix a sumar més elements a la seva solidesa financera.

Coop57 segueix treballant, cada vegada en més àmbits, per tal de ser una cooperativa financerament forta. Una fortalesa que ens permeti seguir donant resposta a les necessitats de les nostres sòcies i continuar donant suport a iniciatives que treballen per una economia pensada per les persones i al servei de la transformació social.

Sobre el Programa per l'Ocupació i la Innovació Social de la UE

Com expliquen des de l'Easi, "en virtud del PROGRAMA  EUROPE PER L'OCUPACIÓ I LA INNOVACIÓ SOCIAL (EaSI), la Comissió Europea dóna suport al micro-finançament i al finançament per l'emprenedoria social amb una dotació de 193.000.000 euros pel període 2014-20. L'objectiu és augmentar l'accés al micro-finançament, p. e., préstecs fins a 25.000 euros, en particular a entitats petites. Així mateix, i per primer cop, la Comissió Europea donarà suport a entitats socials mitjançant inversions de fins a 500.000 euros. El suport al micro-finançament i a l'emprenedoria social s'implementa, en primera instància, mitjançant la Garantia EaSI, que permetrà a proveïdors de microcrèdits i inversors d'entitats socials arribar a emprenedors que no podrien haver finançat per consideracions de risc. La Comissió Europea ha escollit el Fons Europeu d'Inversions per implementar la Garantia EaSI".

 

 

“El finançament compta amb el suport de la Unió Europea en el marc de l'instrument de garantia establert de conformitat amb el Reglament (UE) nº 1296/2013 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a un Programa de la Unió Europea per l'Ocupació i la Innovació Social («EaSI»)”.

«Aquesta garantia està finançada per la Unió Europea en el marc del Programa per la Ocupació i la Innovació Social («EaSI»)

«El present finançament  gaudeix d'una garantia finançada per la Unió Europea en acord amb el Programa de la Unió Europea per a l'Ocupació i la Innovació Social (EaSI) i el Fons Europeu per Inversions Estratègiques (FEIE), establert en el marc del Pla d'Inversions per Europea. El FEIE té per objectiu contribuir a donar suport al finançament i l'aplicació d'inversions productives a la Unió Europea i garantir un major accés al finançament.»

Més informació a:

http://ec.europa.eu/social/EASI

http://ec.europa.eu/social/socialentrepreneurship

https://www.eif.org/easi/