Coop57 obre una línia de finançament, fins a 2.000.000 euros, específica per a entitats barcelonines d'economia social i solidària afectades pels problemes econòmics derivats de la crisi sanitària provocada per la Covid-19. S'emmarca en una ampliació del conveni signat amb l'Ajuntament de Barcelona, que inclou més finançament i més tipologies d'entitats.

 Una de les prioritats de Coop57 enguany era aprofundir en el treball de compartir riscos amb altres entitats de l'ESS i administracions públiques, per enfortir l'activitat creditícia de la cooperativa. Amb l'inici de la crisi detonada per la pandèmia de la Covid-19, aquesta prioritat va esdevenir encara més creixent davant les necessitats previstes per les entitats sòcies de serveis de la cooperativa. Per això, es va decidir ampliar el conveni amb l'Ajuntament de Barcelona, que s'havia posat en marxa l'any 2016, amb l'objectiu de dotar de més recursos al fons de finançament de projectes d'economia social i solidària.

Així doncs, el passat 25 de juny se signava l'ampliació del conveni per tal d'establir una línia de finançament de Coop57 de 2.000.000 d'euros per atendre les necessitats de liquiditat de projectes d'entitats d'economia social i solidària, derivades de la pandèmia internacional causada per la Covid-19.

D’aquesta manera, el total de l'import és d'un màxim de 3.450.000 euros en ambdues línies de finançament destinades a organitzacions de l'ESS i regulades pel conveni amb el consistori municipal. També s’estableix la possibilitat de prorrogar-ne el termini de vigència, en previsió que s'estenguin a mitjà termini els efectes del confinament i la pandèmia sobre les entitats barcelonines de l'economia social i solidària.

L’acord preveu que l’Ajuntament de Barcelona i Coop57 faran una aportació addicional de 400.000 euros -a parts iguals- al Fons per al Foment de l’accés al finançament de projectes d’economia social i solidària, destinada a cobrir la morositat de la línia de finançament específica en el marc de la crisi sanitària internacional.

Més tipologies d'entitats per atendre l'emergència socioeconòmica

S'amplia no només la quantitat, sinó també el perfil de les entitats sol·licitants. Si prèviament un dels requisits era que fossin projectes de nova creació o amb noves línies d'activitat, ara s'estén al conjunt d'organitzacions de l'economia social i solidària a la ciutat. A més, passa a incloure també altres conceptes finançats, com són l'atenció a les necessitats de liquiditat o el refinançament de passius per poder afrontar en millors condicions els efectes econòmics de la Covid-19.

Els préstecs i crèdits per atendre les necessitats de liquiditat s’han d'instrumentar a través de pòlisses de crèdit i préstecs, o bé, en alguns casos, amb el refinançament dels passius de les entitats. Els projectes destinataris de les ajudes han de ser projectes d’interès general per a la ciutat de Barcelona, incloses aquelles en què l’entitat tingui seu a un municipi diferent. Anteriorment, algunes entitats que s'havien inclós en aquestes línies de finançament han estat la CantinaLab de Can Batlló, Biciclot, La Tremenda, La Selva, l'Aula d'Idiomes, el Col·lectiu Punt 6...