Coop57 ha entrat a formar part de FEBEA, la Federació Europea de Banca Ètica i Alternativa. Aquesta organització sense ànim de lucre es va crear l’any 2001 a Brussel·les i treballa per fomentar les fnances ètiques i sostenibles a territori europeu.

El 9 de desembre del 2019, les oficines de Coop57 a Barcelona van rebre la visita de la comissió avaluadora de FEBEA. Tal com fan les Comissions Socials de la nostra cooperativa, va visitar la seu de Coop57 per avaluar la nostra sol·licitud d’accés a la federació. Durant la visita, a més d’explicar les particularitats de Coop57 i l’abast de la cooperativa, es va poder fer una ruta per alguns projectes fnançats. Per exemple, ens van rebre projectes del barri barceloní de Sants. Com ara l’estudi d’arquitectura Lacol; la cooperativa d’habitatge en cessió d’ús La Borda; el restaurant Terra d’Escudella; i l’espai intercooperatiu La Comunal, que acull vuit projectes d’economia social i solidària. Totes aquestes cooperatives, sòcies de serveis, han rebut finançament de Coop57 per poder desenvolupar els seus projectes. Són un clar ventall i exemple de les iniciatives a les quals la cooperativa dóna suport.

Una federació per fomentar l’economia transformadora

La FEBEA agrupa entitats fnanceres alternatives de quinze països europeus, amb la voluntat de promoure les finances ètiques i socials. Les organitzacions que formen part de la federació són projectes innovadors que contribueixen, des dels seus territoris, a difondre la importància i la urgència de desenvolupar models fnancers basats en l’ètica i la solidaritat. Alhora, vol fomentar el rol de les seves entitats sòcies com a motors de transformació social, sigui directament, amb les seves pràctiques o indirectament, com a fnançadores de projectes de l’ESS.

Les organitzacions integrants de FEBEA financen:

• La creació de treball, en particular des de l’economia social i solidària
• L’emprenedoria cooperativa
• Els sectors sense ànim de lucre i participatius
• Projectes desenvolupats per col·lectius en situació de desigualtat o en risc d’exclusió social
• Projectes de desenvolupament sostenible i de protecció de la biodiversitat, fonts d’energia renovables, agricultura ecològica, etc.
• La solidaritat internacional i el comerç just

Enxarxar-nos per construir col·lectivament

Coop57 amplia fronteres formant part per primera vegada d’una xarxa internacional, en aquest cas, d’àmbit europeu. Aquesta decisió respon a la voluntat permanent de la cooperativa de traçar estratègies col·lectives en favor de la transformació social i per la construcció d’una economia al servei de les persones, que sigui respectuosa amb l’entorn i el medi ambient.

Coop57 ja havia establert relació amb entitats similars d’àmbit europeu com la NEF a França o CREDAL a Bèlgica per tal d’aprendre mútuament i compartir experiències. Ara, formant part de FEBEA estrenyem llaços amb aquestes entitats i amb les altres 26 iniciatives enxarxades.