Fem un balanç del 2019. El volum d’activitat i les xifres que l’expressen han tornat a ser les més altes de la història de Coop57, tant a escala de creixement de base social com de nous préstecs concedits. Us compartim el més destacat.
 
Durant l’any 2019, el creixement de noves entitats ha superat les 100 altes de sòcies de serveis. Mai Coop57 havia superat aquesta xifra simbòlica en un sol any. Això demostra que cada cop més àmbits i entitats entenen que és útil i positiu formar-ne part. Que poden resoldre les seves necessitats fnanceres a través de la nostra cooperativa i que, a més a més, així pertanyen a una gran xarxa orientada a treballar per una economia al servei de les persones i la transformació social. 
 
L’any 2019 s’ha tancat amb un total de 945 entitats sòcies. Al seu torn, més de 300 persones han decidit, també, sumar-se a Coop57 a través d’aportacions del seu estalvi a la cooperativa i, així, dotar els seus diners 
de valor social, sabent en tot moment l’ús i el destí que se’ls hi donarà. En total, són 4.371 sòcies collaboradores que conformen un estalvi col·lectiu de més 40 milions d’euros. A l’àmbit territorial, les persones i entitats sòcies de Coop57 es divideixen de la següent manera: 
 
Durant el 2019 s’han concedit més de 300 préstecs, per un valor total de 19.347.386 euros. El volum de préstecs és el més alt de la història de Coop57 i confrmen una evolució signifcativa els darrers tres anys, ja que representen un increment d’un 118% respecte a la xifra del 2016 -quan es van concedir vora 9 milions d’euros en préstecs. Aquesta tendència s’ha mantingut constant els darrers exercicis.
 
Préstecs per tipus d’operació

El primer bloc recull tots els préstecs d’inversió pel desenvolupament, consolidació i creixement de l’activitat ordinària de l’entitat i també tots els préstecs relacionats amb l’habitatge cooperatiu. Aquest 2019 s’han concedit 5 milions d’euros d’aquestes tipologies, superant el 25% del total de fnançament concedit.

La categoria de capitalització de cooperatives i de préstecs amb voluntat de permanència, que reforcen els fons propis de les entitats, fent-les més solvents i permetent que puguin afrontar processos de creixement importants. Aquests préstecs s’han vist frenats el 2019; prèviament, però, havien sumat més d’1 milió d’euros.

Una mica més del 40% dels préstecs tenen a veure amb l’avançament de subvencions o convenis i l’endossament de factures provinents de la prestació de serveis a les administracions públiques. Són avançaments destinats a oferir liquiditat a les entitats per poder executar projectes pendents de cobrar.

El darrer gran bloc té a veure, també, amb la concessió de liquiditat a les entitats a través de la pòlissa de crèdit, on l’entitat pot anar disposant de la liquiditat que requereixi per afrontar les necessitats de tresoreria en funció de la seva activitat.
 
Préstecs per sector d’activitat

Des de Coop57 sempre hem defensat que volem transformar l’economia i que, per tant, no ens cenyim en un sectors d’activitat concrets. És evident que hi ha sectors que, per la seva connotació negativa pel conjunt de la
societat, queden exclosos de l’àmbit de Coop57. Però d’entre les entitats d’economia social i solidària, hi caben totes les activitats econòmiques. El que hem fet és agrupar-les per sectors d’activitat i trobar una representativitat del destí dels diners dels préstecs concedits. El fnançament concedit durant l’any 2019 es divideix per sectors de la forma següent: