Les assemblees de Coop57 en temps de pandèmia s'han hagut de reformular i reinventar.

“I què farem amb les assemblees?”. La pregunta, formulada en veu alta a l’inici del confinament, a finals de març, va glaçar a tothom. Feia pocs dies que la pandèmia havia trastocat les nostres vides i a poc a poc, anàvem construint una dissortada llista d’aspectes que necessitaven ser repensats, reformulats o reinventats. En un temps rècord, vam haver d’adaptar els diferents processos socials, polítics, econòmics, tècnics i de participació. I les assemblees presentaven un gran repte. L’acte social per excel·lència de la nostra entitat, on ens trobem, saludem, abracem i compartim projecte, somriures i complicitat. Però tot això no ho podíem fer. Necessitàvem una alternativa que permetés celebrar les assemblees virtualment, garantint al màxim possible la participació de la base social de Coop57.

Buscar l’eina adequada

Necessitàvem una eina que respongués a tota la nostra complexitat i dimensió. Coop57 està formada, actualment, per quasi 1.000 sòcies de serveis, més de 4.500 persones i una desena de sòcies de treball. Aquestes tres tipologies de sòcies estan repartides en set seccions territorials on es parlen quatre idiomes diferents. Cada secció territorial celebra la seva pròpia assemblea, abans de trobar-se a l’assemblea general. Calia establir mecanismes de debat i participació i assegurar unes votacions segures i transparents. 

El repte no era senzill i per tant, l’eina telemàtica que buscàvem havia de ser flexible i adaptable a les particularitats úniques de Coop57. Calia un procés ràpid, ja que disposàvem només de dos mesos per tenir-ho tot a punt. A més, havia de ser coherent amb els nostres ideals i maneres de treballar, pel que buscàvem proveïdors i eines de l’economia social i solidària.

Ens Decidim!

Després d’analitzar les diferents opcions i alternatives ens decantem per la plataforma Decidim. Aquesta plataforma de participació ciutadana, feta amb software lliure i codi obert, proporciona eines digitals per processos participatius i de democràcia directa. Inicialment impulsada per diferents administracions públiques de Catalunya, s’ha desenvolupat i gestionat de forma col·lectiva, participativa i democràtica des d’una comunitat àmplia, en el conjunt de la societat.

A partir d’aquí, contactem amb la cooperativa Colectic, sòcia de serveis de Coop57 i una de les entitats més actives en la comunitat de la plataforma Decidim, per fer-ne una adaptació personalitzada a les necessitats i particularitats de Coop57.

El naixement de ‘Participa Coop57’

L’adaptació va venir acompanyada d’una personalització del nom: ‘Participa Coop57’. La participació de la base social de Coop57 en els òrgans socials i, òbviament, en les assemblees és un valor central i fundacional de la nostra cooperativa. El nom reflecteix aquesta característica tan arrelada. Vam voler tenir mirada llarga i amplia, per construir una solució més enllà de la pandèmia i fer de la necessitat, virtut. La situació ens obligava a fer un salt en alguns aspectes tecnològics. Tot i que l’objectiu prioritari sempre va ser desenvolupar una eina per les assemblees generals ordinàries corresponents al tancament de l’exercici 2019, vam detectar dues potencialitats de cara al futur:

  • Espai permanent de participació per la base social: pot esdevenir un instrument de participació estable i permanent pels debats que es creguin oportuns en cada moment.
  • Assemblees de doble seu: quan sigui possible celebrar les assemblees presencials, si també s’habilita la participació virtual, es pot facilitar l’assistència. Alhora, permetria fer més descentralitzada l’assemblea i l’ampliaria sense restriccions de territoris.

La celebració de l’assemblea

Les assemblees en el marc de la plataforma es van plantejar amb dues fases diferenciades: 

  1. La fase prèvia: es va obrir ‘Participa Coop57’ uns dies abans de l’assemblea, habilitant un espai per a la participació, el debat i la reflexió. L’objectiu era tenir el temps i la pausa per resoldre dubtes, ja que la no  presencialitat ens aguditzava el desig de fer comprensible i amè el contingut de l’assemblea. Per primera vegada es va generar vídeo-documentació que acompanyava i ampliava la documentació ordinària.
  2. La celebració de l’assemblea: El dia de cada assemblea de secció territorial, es van habilitar espais per l’emissió en directe i perquè les participants poguessin interactuar, fent preguntes sobre els temes exposats. Alhora, hi havia un tercer espai per a votar durant l’assemblea.

Es van celebrar un total de set assemblees de secció en set dies laborals, amb una participació semblant a les assemblees presencials. La primera experiència virtual de Coop57 va ser molt positiva i es van fer els processos democràtics de la cooperativa garantint tots els drets de les sòcies de Coop57. Alhora, van assistir persones que normalment no poden venir a les assemblees i vam tenir connexions de sòcies des de diferents continents.

Les assemblees virtuals ens deixen molts aprenentatges i coses a millorar. Vam tenir els inevitables problemes tècnics i en algunes ocasions la sensació estranya d’estar parlant a una pantalla sense ningú al darrere. La  interacció en algunes va ser escassa, potser perquè la nostra cultura organitzativa no està acostumada a aquest canal de comunicació. 

Tornarem a les assemblees presencials i tornarem a trobar-nos, saludar-nos, abraçar-nos i a compartir projecte, somriures i complicitat, però a la motxilla també portarem uns bons i grans aprenentatges per millorar la participació de la base social en la construcció col·lectiva de Coop57.

Sale en portada general: