Tancant el 25è aniversari de Coop57 superem les 1.000 entitats. El destí ens ha fet aquest regal i ha ajuntat la fita històrica exactament al moment de finalitzar el primer quart de segle de la cooperativa.
 
Però aquestes xifres no són més que una breu forma de plasmar la immensa tasca duta a terme. Milers de persones que han dedicat milers d’hores a crear, definir, fer créixer i consolidar aquest projecte que no és de ningú però és de tothom. Un esforç col·lectiu per tenir a disposició de l’economia social, solidària i transformadora una eina pensada per ajudar a construir una economia per la vida, una economia al servei de les persones, l’entorn i el territori.
 
El motor d’aquest canvi, l’autèntic protagonista de la transformació social són les mil entitats que, dia a dia, tiren endavant els seus projectes. Són les organitzacions, grups, col·lectius i persones que treballen per a aquesta transformació social les que incideixen a modificar la realitat i millorar la situació del conjunt de la societat treballant per la creació d'ocupació estable i de qualitat. Impulsant projectes que persegueixen la sostenibilitat ambiental i la sobirania alimentària, tecnològica o energètica. Treballant per a tota forma d'inclusió i reforçant tant la cultura com els espais de socialització, entre d’altres.
 
 
Les dades del quadre ens expliquen una mica com són i que fan les entitats sòcies. Es pot veure una predominança de cooperatives i associacions, ja que entre les dues representen el 84% del total de les entitats sòcies, seguides de lluny per les fundacions, les empreses d’inserció o i alguns projectes d'autònoms.
 
Respecte a l’àmbit d’actuació, predominen les entitats que es dediquen a l’atenció a les persones i col·lectius específics, on una de cada quatre entitats sòcies tenen aquesta funció social que engloba moltíssims camps importantíssims de l’acció social, de salut, d’acompanyament, inserció, defensa de drets... i molts, molts altres.
 
Alhora ens sembla molt positiu comptar amb un centenar d’organitzacions dels àmbits de l’alimentació, agricultura, ramaderia i comerç just, de la cultura transforadora o d’espais socials i de representació que ajuden a estructurar l’economia solidària i a vertebrar-ne el territori fomentant la participació i acció comunitària.
 
25 anys i 1.000 entitats! Un gran punt de partida per aquest any per seguir fent i demostrar que una altra economia ja existeix i que funciona. Gràcies per ser-hi. Ahir, avui i sempre!
 
Sale en portada general: