El pla de treball de 2021 s’ha plantejat des de l’ambició de seguir millorant i aprofundint en els objectius essencials de Coop57 i ser una eina al servei de l’economia solidària i la transformació social.

Àmbit social:
 
Es treballarà en tres grans eixos: ampliar la base social de Coop57 i fomentar-ne la seva participació, començar a establir mecanismes de mesura de l’impacte social de la seva activitat i el perfeccionament de tot el treball respecte la definició dels criteris socials que guien la valoració i seguiment de les entitats i el seu potencial transformador.
 
Àmbit econòmic:
 
L’activitat creditícia de Coop57 seguirà treballant per satisfer les necessitats financeres de les entitats i persones sòcies, tant pel que fa als serveis financers ja establerts com el disseny de totes aquelles noves solucions que abordin noves realitats i necessitats. També se seguirà treballant amb rigor per disposar dels recursos econòmics i administratius que garanteixin la sostenibilitat de Coop57.
 
Àmbit polític:
 
Es treballarà per iniciar una reflexió estratègica i participativa, especialment en les respostes més adequades que el nou context planteja pels propers anys. També, en seguir reforçant les aliances i relacions externes de Coop57.
Alhora, es planteja treballar des de la perspectiva feminista en la promoció de la igualtat efectiva dins de la cooperativa.
Sale en portada general: