Durant el 2021 s’han concedit més de 23 milions d’euros en nous préstecs i s’ha arribat, pràcticament, a les 5.000 sòcies col·laboradores. Alhora, s’ha superat amb escreix les 1.000 sòcies de serveis. Xifres que ens impulsen a seguir treballant per la transformació social i econòmica. 

L’any 2021 ha continuat marcat per una pandèmia que costa de marxar i per un condicionament de les nostres vides que segueix ben present. El context no es pot desvincular de l’efecte en les capacitats d’engegar, consolidar i fer créixer projectes socioeconòmics, en aquest cas, en el marc de l’economia social i solidària. 

Però tot i les perspectives, el 2021 ha suposat l’any amb les xifres de concessió de préstecs més altes de la història de Coop57. S’han concedit 23.263.126,85 euros en nous préstecs per un total de 319 operacions. 

S’ha respost a les necessitats de finançament, tant a curt com a llarg termini, de les sòcies de serveis de Coop57. Pel que fa a les necessitats de liquiditat, s’han concedit més de 8 milions d’euros en pòlisses de crèdit i més de 5 milions en avançament de subvencions, convenis i endossament de factures. 

Pel que fa a préstecs que responen a inversions de diferents índoles, s’han concedit quasi 9 milions d’euros destinats a millorar l’activitat productiva de les entitats, projectes d’energia, d’habitatge cooperatiu i d’adquisició i millores en locals per part d’entitats sòcies. 

D’altra banda, la base social de Coop57 ha continuat creixent l’any passat. Quasi 400 persones s’han incorporat a la cooperativa i es tanca el 2021 gairebé amb una xifra rodona: a 31 de desembre, amb les noves incorporacions el còmput total sumava 4.966 sòcies col·laboradores. Pel que fa a les noves sòcies de serveis, 71 entitats de l’economia social i solidària s’han donat d’alta. Així, el 2021 s’acabava amb 1.042 sòcies de serveis de Coop57, de tota mena de sectors de l’ESS.

Les xifres de l’activitat creditícia i de la base social reflecteixen la feina molt intensa durant tot l’any, intentant ser àgils i útils en la resposta a les necessitats de les sòcies de la cooperativa. Un èxit col·lectiu que demostra el dinamisme de l’economia social i solidària i reafirma en la necessitat d’una eina financera com Coop57 al servei de la transformació social.

Sale en portada general: